Tervezés, bejelentés

Minden, amit tudni érdemes

Cégünk minden építmény típusra átfogó tervezői szolgáltatást nyújt, a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, 100%osan megfelelve! Természetesen az egyedi elképzelések megvalóstása sem szabhat határt a mérnöki munkának, sőt örülünk az innovatív felkéséreknek!

LAKÓHÁZ:

A lakóházak tervezését a Lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Kormányrendelet szabályozza.

A törvényi előírás 1. sz. mellékletéből látható, hogy az elkészítendő bejelentési kivitelezési tervdokumentáció alapvetően 4 fő részből áll:

  • Építészeti munkarész (műszaki leírásokkal, tervlapokkal)
  • Épületgépészeti műszaki leírás (számításokkal, leírásokkal, energetikával)
  • Épületvillamossági műszaki leírás (számításokkal, leírásokkal,)
  • Tartószerkezeti műszaki leírás, vagy tartószerkezeti kiviteli terv (műszaki leírásokkal, tervlapokkal)

GAZDASÁGI ÉPÜLET/ÜDÜLŐ&Co.:

Abban az esetben, ha nem lakóházként engedélyeztetjük az épületet, hanem bármi másként (gazdasági épület, nyaraló, hétvégi ház, stb), akkor az Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet és az Építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet  az irányadó.

 Ezen szabályozások szerint ilyen jellegű épületek esetében kell készíteni egy építési engedélyezési tervcsomagot és egy komplex kiviteli tervcsomagot az összes érintett szakággal, illetve előfordulhat, hogy kell településképi véleményezési tervcsomag is. 


NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES:

Vannak olyan esetek, amikor az épületekre nem szükséges építési engedélyt kérni a A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.

Ezek közül kiemelnénk a kis méretű gazdasági épületet: 

,,Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot"

Egy ilyan fajta épület kb 30-45 nm alapterület nagysággal rendelkezhet a kialakított tetőtől függően.

Azonban rájuk is vonatkoznak a településképi előírások - melyeket a helyi építési szabályzat tartalmaz. Ezek általában a homlokzat, és tető kialakítás szintjén szabájozzák az épület megjelenését, hogy az illeszkedjen az utca képbe.